KULLANIM MİKTARI SINIRLI HİZMETLER İLE FATURA ÜST SINIR UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

-

9.1.2017

Abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkânının sağlanması ile abone bilgilendirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 10/08/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/363 sayılı Karar ile “Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınır Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” onaylanmıştır. Söz konusu usul ve esaslar 01/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenlemede temel olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

 • İşletmecilerin, yurt içindeki kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile asgari olarak uluslararası veri dolaşımı kapsamındaki kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım limitinin %80’ine ve %100’üne ulaşılması halinde abonelerini bilgilendirmesi,
 • Kullanım miktarı sınırlı hizmetler kapsamında kullanılan ve kalan miktarların işletmecilerin internet sitesi üzerinden ücretsiz sorgulanabilmesi, 
 • İşletmecilerin, fatura üst sınır değerine dahil olan ücretlerin toplamı 100 TL’ye ulaşan abonelerini bilgilendirmesi,
 • İşletmeciler tarafından fatura üst sınır değeri için 100 TL altı ve üstü olacak şekilde alternatifler sunulması,
 • Fatura üst sınır değeri uygulaması kapsamında güncel fatura tutarlarının işletmecilerin internet sitesi üzerinden ücretsiz sorgulanabilmesi, 
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri ile ilgili, paket aşımı ve/veya paket dışı veri kullanım ücretleri toplamı 100 TL’ye ulaştığında aboneye bilgi mesajı gönderilmesi,
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri kapsamında aboneye gönderilen bilgilendirme mesajında; aksi yönde talepleri olmaması halinde ücret 250 TL’ye ulaştığında hizmetin durdurulacağı hususuna yer verilmesi,
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri kapsamında hizmetin durdurulacağı sınır olan 250 TL yerine, 250 TL’nin altı ve üstü olacak şekilde işletmeciler tarafından alternatifler sunulması,
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri kapsamındaki ücretler toplamı 250 TL’ye (veya abonenin seçtiği alternatif değere) ulaştığında, aboneye tekrar bilgi verilerek hizmetin durdurulması, yapılacak bilgilendirmede hizmetin nasıl tekrar açılacağı hususuna yer verilmesi,
 • Abonelerin kullanım miktarı sınırlı hizmetler veya fatura üst sınırı uygulaması kapsamında eksik veya geç bilgilendirilmesi, ya da bilgilendirilmemesi halinde abonenin sorumlu tutulmaması,
 • Bilgilendirmenin SMS ile yapılması, ancak bazı şartlarda uyarı görseli, e-posta, akıllı çubuk, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle de yapılabilmesi,
 • İşletmecilerin gerçek zamanlı ücretlendirme sistemi kurması.

Söz konusu Kurul Kararına erişmek için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
Telefon: (312) 294 72 00 | Faks: (312) 294 71 45
© 2018 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır