Kayıp/Çalıntı İşlemleri

E-devlet kapısı üzerinden kayıp/çalıntı ihbar bildirimini yapabilir miyim?

E-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) sisteme girilerek kayıp/çalıntı ihbar bildirimi bölümünden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-bildirimi) ihbar yapılabilir.  Ayrıca Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi’nin (120) aranması suretiyle de ihbar işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.


Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kurumumuzun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi bir görev ve sorumluluğu bulunmamakta olup bu konuda emniyet güçlerine ve adli mercilere başvurulması gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerine teslim edilen veya herhangi bir suretle ele geçirilen cihazların, emniyet veya adli mercilerce IMEI numarası ile birlikte Kurumumuza bildirilmesi durumunda cihazın teslim edilebilmesini teminen ihbarı yapan kişinin kimlik ve irtibat bilgileri anılan mercilere gönderilmektedir.


Satış yaptığım dükkanımdan kullanılmamış cihazlarımı çaldılar. Çalan kişilerin satmasını ya da kullanmasını engellemek için ne yapmalıyım?

Cihaza ait IMEI numarası beyaz listede olup hiç kullanılmadan (hat takılmadan) çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise sayılan belgelere ek olarak vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır.


Satın almış olduğum cihazı hiç sim kart takmadan çaldırdım/kaybettim ne yapmalıyım?

Cihaz gerçek kişiye ait ise cihaz sahibinin durumu anlatan ıslak imzalı dilekçesi ekinde; cihaz faturası, imza sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı ile Kurumumuza yazılı başvuruda (ıslak imzalı dilekçe ile) bulunması gerekmektedir. Bu konuda adli mercilere de (savcılık ve mahkemeler) başvuru yapılabilmektedir.


Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?

Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-bildirimi ) veya telefon yoluyla Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi’ne (120) ihbarda bulunabilir. Ayrıca adli mercilere de çalıntı cihaz ile ilgili başvuru yapılabilmektedir.


Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım?

Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise cihazda kullanılan hattın yasal sahibi olan kişi tarafından yine aynı yöntemle açılması sağlanabilmektedir. E–devlet üzerinden oluşturulan ihbar kayıtlarının iptali, ilgili alandan (https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-sorgulama-iptal) yapılabilmektedir. Telefon yoluyla Bilgi ve İhbar Merkezi’ne yapılan ihbar kaydının iptali yine Bilgi ve İhbar Merkezi aranarak gerçekleştirilebilmektedir. Adli merciler tarafından kullanıma kapatılan cihazın yeniden kullanıma açılması işlemi de adli mercilerin talebi üzerine veya re’sen bu makamlar tarafından gerçekleştirilmektedir.


Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl gerçekleşir?

Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için cihaza ait 15 haneli IMEI numarasının bilinmesi ve hattın yasal sahibi olan kişinin yukarıda belirtilen kanallardan biri üzerinden (e-devlet kapısı, bilgi ve ihbar merkezi, adli merciler) ihbarda bulunması gerekmektedir.


İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?

E-devlet kapısı üzerinden yapılan ihbarın sonucu yine e-devlet üzerinden hem IMEI sorgulama (https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) hem de kayıp-çalıntı ihbar sorgulama/iptal alanından  (https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-sorgulama-iptal) öğrenilebilmektedir. İhbarın onaylanması hususunda ayrıca Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi (120) aranarak bilgi alınabilmektedir.