Elektronik Haberleşme Sektöründe Nakil Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Çalışması

Elektronik haberleşme sektöründe hizmet alan tüketicilerin de dijital ortamların sağladığı fırsatlardan yararlanabilmeleri, almış oldukları hizmetlere ilişkin taleplerini fiziksel evraklara gereksinim duymadan ve bayilere ya da müdürlüklere gitmek zorunda kalmadan güvenli bir şekilde internet ortamında işletmecilere iletebilmelerinin, zaman kaybı ile kâğıt israfının önlenmesine ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda nakil başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilmesini teminen 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 1, 4, 6, 12, 48, 49 ve 60 ıncı maddeleri ile 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına dayanılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 26.01.2021 tarihli ve 2020/İK-THD/25 sayılı Kararı ile, " Elektronik Haberleşme Sektöründe Nakil Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nın, Kamuoyu Görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu görüşlerinin alınmasının akabinde taslağa son şeklinin verilmesi ve yürürlüğe girmesini teminen Kurumumuzca çalışmalara devam edilecektir.