Engelsiz Erişim

BTK tarafından, 21 Haziran 2018 tarihli Kurul Kararı ile elektronik haberleşme sektöründe hizmet sunan ikiyüzbinin (200.000) üzerinde abonesi bulunan işletmeciler tarafından uygulanmak üzere “Sosyal Açıdan Desteklenmesi Gereken Kesimlere Yönelik Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu “Usul ve Esaslar” ile daha önceki düzenlemelere ilişkin Kurul Kararları iptal edilerek tüm düzenlemeler aynı çatı altında toplanırken; aynı zamanda çoğu 1/1/2019 tarihinde uygulamaya konulan yeni avantaj ve kolaylıklara ilişkin de düzenleme yapılmıştır. İlgili Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz


Mobil Telekomünikasyon hizmeti alan engelli aboneler için sağlanan kolaylık ve avantajlar nelerdir?

Mobil telekomünikasyon hizmeti sunan işletmeciler tarafından görme/işitme/vd engelli aboneler için;


 • Abonelik sözleşmelerinin ve faturalarının asgari olarak Braille alfabesi ya da sesli olarak işletmeciler tarafından dinleme olanağının sunulması,
 • Tüm bireysel faturalı tarife, abonelik paketi ve kampanya seçenekleri için, adlarına kayıtlı, asgari bir (1) adet abonelik için,  KDV matrahı esas alınarak diğer abonelere uygulanan fiyatlar üzerinden asgari %25 (yüzde yirmi beş) oranında ek indirim uygulanması, Tüm bireysel ön ödemeli tarife, abonelik paketi ve kampanya seçenekleri için, adlarına kayıtlı, asgari bir (1) adet abonelik için,  diğer abonelere uygulanan ses, mesaj, veri gibi faydalar esas alınarak asgari %25 (yüzde yirmi beş) oranında ek fayda avantajı,
 • Erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilerin konumları/iletişim bilgileri ve hangi erişilebilirlik özelliklerini taşıdıklarına ilişkin bilgilerin (Erişilebilir bayi haritası) internet sitesi üzerinde erişilebilir bir şekilde yayımlanması,
 • İşitme veya konuşma engelli abonelerin yararlanılan elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmelerini teminen, işletmeci yazılı olarak canlı iletişim sağlanabilecek bir sistem (Yazılı Çağrı Merkezi) kurularak, bu sisteme telefon, akıllı cihaz veya bilgisayar gibi araç ve yöntemlerden en az biri kullanılarak bağlanılabilmesinin sağlanması,
 • İnternet sitelerinin engelli abonelerin yararlanabileceği şekilde erişilebilirliğinin sağlanması, Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin abonenin talebi doğrultusunda sesli SMS ile bildirilmesi,
 • Talep edilmesi halinde Sesli Konum Bilgisi hizmetinin engelli aboneler için, ücretsiz sunulması,
 • Engelli abonenin konum bilgisinin, engelli abonenin talebi doğrultusunda asgari bir telefon numarası tarafından da ücretsiz olarak öğrenilebilmesinin sağlanması,
 • Fatura ve kota dolum bilgilerinin, abonenin talep etmesi halinde, sesli mesaj olarak gönderimi, Ses Hizmetinden Bağımsız SMS veya veri (data) paketi hizmeti sunulması
 • Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir.” bilgisinin ücretsiz olarak sunumu, sağlanmaktadır.

Sabit telefon/internet/uydu platform hizmetlerinden yararlanan engelli aboneler için sağlanan kolaylık ve avantajlar nelerdir?

Sabit telefon/internet/uydu platform hizmeti sunan işletmeciler tarafından engelli aboneler için;


 • Abonelik sözleşmelerinin ve faturalarının asgari olarak Braille alfabesi ya da sesli olarak işletmeciler tarafından dinleme olanağının sunulması,
 • Tüm bireysel faturalı tarife, abonelik paketi ve kampanya seçenekleri için, adlarına kayıtlı, asgari bir (1) adet abonelik için,  KDV matrahı esas alınarak diğer abonelere uygulanan fiyatlar üzerinden asgari %25 (yüzde yirmi beş) oranında ek indirim uygulanması, Tüm bireysel ön ödemeli tarife, abonelik paketi ve kampanya seçenekleri için, adlarına kayıtlı, asgari bir (1) adet abonelik için,  diğer abonelere uygulanan ses, mesaj, veri gibi faydalar esas alınarak asgari %25 (yüzde yirmi beş) oranında ek fayda avantajı,
 • Erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilerin konumları/iletişim bilgileri ve hangi erişilebilirlik özelliklerini taşıdıklarına ilişkin bilgilerin (Erişilebilir bayi haritası) internet sitesi üzerinde erişilebilir bir şekilde yayımlanması,
 • İşitme veya konuşma engelli abonelerin yararlanılan elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmelerini teminen, işletmeci yazılı olarak canlı iletişim sağlanabilecek bir sistem (Yazılı Çağrı Merkezi) kurularak, bu sisteme telefon, akıllı cihaz veya bilgisayar gibi araç ve yöntemlerden en az biri kullanılarak bağlanılabilmesinin sağlanması,
 • İşletmecilerin internet sitelerinin engelli abonelerin yararlanabileceği şekilde erişilebilirliğinin sağlanması, sağlanmaktadır.

“Sosyal Açıdan Desteklenmesi Gereken Kesimlere Yönelik Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar” ile getirilen ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulan “diğer abonelere uygulanan fiyatlar üzerinden asgari %25 (yüzde yirmi beş) oranında ek indirim uygulanması”ndan, halihazırda taahhüdü bulunan aboneler ne şekilde faydalanabilecek?
Halihazırda taahhüdü bulunan aboneler, söz konusu asgari %25 (yüzde yirmi beş) oranında ek indirim uygulanmasından  ancak mevcut taahhütnamelerinin sona ermesi ya da cezai şart gereğini yerine getirmeleri (cezai bedeli ödeyerek) halinde faydalanabilecektir.
BTK tarafından, engelli kullanıcıların özel ihtiyaçlarının dikkate alınması ve "pozitif ayrımcılık" gereği öncelik tanınması kapsamında öngörülen düzenlemeler söz konusu mudur?
 • Evet; Kurumumuz tarafından hizmet kalitesi ölçütlerinin geliştirilmesinde acil numaralara erişim ve engelli kullanıcıların ihtiyaçları gibi özel durumların dikkate alınması söz konusu olup; bu kapsamda engelli abonelere yönelik arıza giderme süresi hizmet kalitesi ölçütlerine dâhil edilmiştir.
 • İşletmeci, çağrı merkezlerinde engelli abonelere doğrudan gerçek kişiye bağlanabilme seçeneği sunarak öncelik tanır.
 • İşletmeci internet sayfalarının tasarımında “World Wide Web Consortium” tarafından oluşturulan “Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 2.0” kriterlerinin AA (WCAG 2.0-AA) seviyesine uygunluğunu esas alır.
 • İşletmeci engellilere yönelik sunulan tüm hizmetlerin internet sayfası üzerinde tek başlık altında toplayarak engelli tüketicilerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırır.
 • İşletmeci; akıllı cihaz, bilgisayar vb. ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiği uygulamaların tasarımında teknik imkânlar dâhilinde engellilerin ihtiyaçlarını dikkate alır.
 • İşletmeci; engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alındığı tasarımların uygulanmasında, engelli tasarımcılar tarafından geliştirilen, kullanılan yazılım ve tasarımları öncelikli olarak değerlendirir.
 • İşletmeci çevrimiçi işlem merkezi üzerinden yapılabilecek işlem çeşitliliğinin teknik imkânlar dâhilinde geniş tutulması ve bu kanaldan gerçekleştirilebilen işlemlerin erişilebilirliğinin sağlanması hususunda engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını teminen gerekli tedbirleri alır.