Sabit Telefon

Sabit telefon hizmetlerinden faydalanmak için aboneliğimi başlatırken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

Abonelik sözleşmesi imzalamadan önce ilgili firmanın yetkilendirilmiş bir işletmeci olup olmadığını BTK internet sitesindeki “Yetkilendirilmiş İşletmeciler” listesinden kontrol etmeniz ve abonelik sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinizi dikkatlice okumanız gerekmektedir. Özellikle seçmiş olduğunuz tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından emin olunuz. 

Abonelik sırasında hizmetin kapsamı ve ücretler başta olmak üzere her türlü bilginin işletmeci veya işletmecinin bayisi tarafından kendinize verilmesini istemeniz ve sözleşme imzalayarak bazı yükümlülüklere girmeden önce (İşletmecinin internet sayfasından abonelik sözleşmesine ulaşabilirsiniz.) yeterince bilgi sahibi olarak kararlarınızı vermeniz sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde (Tüketici Hakları Yönetmeliği) belirtilen asgari bilgilerin yer almasını sağlamak, sözleşmenin imzalı bir suretini aboneye vermek ve abonelik sözleşmelerini kolay erişilebilir bir şekilde internet sitelerinde yayınlamakla yükümlüdür.

Abonelik Sözleşmelerine ve Taahhütnamelere İnternet Üzerinden Erişebilir miyim?

BTK Kurul Kararı ile tüketicilerin imzalamış oldukları abonelik sözleşmelerine ve taahhütnamelere abonesi bulundukları işletmecilerin internet sayfaları üzerinden erişebilme imkânı getirilmiştir.

Karar uyarınca, işletmeciler abonelik sözleşmeleri ve taahhütnameleri elektronik ortama aktararak şirketlerinin internet sayfaları üzerinden abonelere erişim imkânı sağlamakla yükümlüdür.

İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki tarife ücreti işletmeci tarafından yükseltilebilir mi?

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında işletmecilerin tarife değişikliklerini yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj (SMS), arama veya faturada belirtmek suretiyle yapabilme hakları bulunmaktadır.

Taahhütlü tarife nedir ve neden tercih edilmeli ya da edilmemelidir?

Taahhütlü tarifeler, belirli bir tarifede belirli bir süre için aboneliğinizi devam ettirmeniz halinde bazı ekonomik avantajlar sağlayan tarifelerdir. Bu nedenle taahhütlü tarifeleri seçerken;

 • Taahhüt dönemi boyunca ilgili hizmet ihtiyacınızı,
 • Nakil/taşınma ihtimalinizin olup olmadığını, mümkünse nakil yapılacak bölgenin altyapısının bulunup bulunmadığını,
 • Taahhüt bulunmayan tarifelere göre seçmeyi düşündüğünüz taahhütlü tarifenin avantaj ve dezavantajlarını,

değerlendirerek taahhütlü tarifelerden birini tercih edip etmeyeceğinize karar vermeniz uygun olacaktır.

Taahhütlü tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim?

Taahhütlü sözleşmenizden caymanız halinde İşletmeciler taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamını karşılaştırarak, abone lehine olan bedeli cezai şart veya cayma bedeli olarak talep edebilmektedirler.

Diğer bir deyişle İşletmeciler, taahhütten caydığınız andaki sağlanan tüm indirimler ile taahhüdünüzü devam ettirmeniz durumunda ödeyeceğiniz ücretleri karşılaştırarak, daha düşük olan tutarı talep edebilmektedirler.

Cezai şart veya cayma bedeli ne demektir?

Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezai şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu nedenle taahhüt süresi içerisinde;

 • Aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz,
 • Tarifenizi değiştirmek istemeniz,
 • İşletmeci değiştirmek istemeniz durumunda,

imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

444’le başlayan numaraları aramanın ücreti nedir?

444’lü numaralara doğru yapılan aramalarda; abonenin mevcut tarifesinde yer alan Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon AŞ) yönüne doğru aramalardaki ücretlendirmeden farklı bir ücretlendirme yapılmamaktadır.

800’lü numaraları aramanın ücreti nedir?

800’lü numaralar, arayan tarafa herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyen ve ücreti 800’lü numara sahibi tarafından karşılanan numaralardır. 800 alan kodlu numaraları arayan kullanıcılara, bu aramalara ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. 800’lü telefonlar ankesörlü telefonlardan ve şehirlerarası aramalara kapalı telefonlardan da aranabilmektedir.

Adresime fatura gelmiyor. Ne yapmalıyım?

İşletmecilerin abonelerine basılı fatura gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, abonenin talebi veya onayı ile basılı fatura yerine elektronik ortamda da fatura gönderilebilir..

Abonelik tesisi, numara taşıma ve abonelik feshi gibi durumlarda yararlanmadığım hizmet için ücret ödemem gerekir mi? (Kıst ücret uygulaması)

Abonelik tesisi, numara taşıma, abonelik feshi, aboneliğin dondurulması vb. durumunda, abonelerin yararlanmadıkları bir hizmetin bedelini ödemelerinin engellenebilmesi ve tüketicilerin yararlandıkları hizmetin süresi ve miktarı ile orantılı ücret ödemesinin sağlanabilmesini teminen BTK Kurul kararı ile onaylanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları” 01/04/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu uygulama esasları ile temel olarak;

 • Kıst ücretin hizmetten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri vb. ile orantılı olarak hesaplanan tahakkuka esas ücreti ifade ettiği,
 • Kıst ücret uygulamasının; hizmetin sunumunu takiben ücretin tüketiciden tahsil edildiği aboneliklerdeki (faturalı) temel elektronik haberleşme hizmetleri (ses, SMS, veri) için geçerli olduğu,
 • Abonelik tesisi, abonelik feshi/numara taşıma, aboneliğin dondurulması, abonelik devri, nakil gibi durumlarda kıst uygulanacağı,
 • şletmecilerin kıst ücret uygulamasına ilişkin hesaplamayı sadece süre bazlı olarak veya hem abone tarafından gerçekleştirilen kullanım miktarının hem de kullanım süresinin birlikte göz önünde bulundurulduğu yaklaşımla yapabileceği hususları hüküm altına alınmıştır.

Kıst ücrete ilişkin 196 sayılı Kurul Kararı ile; Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı ile GSM/IMT-2000/UMTS hizmetlerinden en az birini perakende seviyede sunan ve toplam 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecileri kapsayacağı belirtilmiştir.

Adresime gönderilen basılı faturanın ayrıntılı fatura olarak düzenlenmesini talep etmiştim. Faturama ayrıca ayrıntılı fatura ücreti yansıtıldığını gördüm. İşletmecilerin bu ücreti talep etmeleri uygun mudur?

Ayrıntılı faturanın basılı olarak talep edilmesi durumunda işletmeciler tarafından ücretli veya ücretsiz şekilde, elektronik ortamda talep edilmesi durumunda ise ücretsiz bir şekilde aboneye sunulması gerekmektedir.

Faturam tarifemde belirtilen tutardan fazla geldi. Ne yapmalıyım?

Faturanıza hangi ücretlerin yansıtıldığı bilgisini, hizmet aldığınız işletmecinin internet sitesinde yer alan online işlemler menüsünden (asgari 3 aylık kullanım bilgisi yer almaktadır) sorgulayarak yada müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

Fatura harcamalarımı kontrol edebilmem için faturalarımla ile ilgili bir üst sınır belirleyebilir miyim?

10.08.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/363 sayılı Kurul Kararı kapsamında toplam 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecilerden hizmet alan abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarını kontrol edilebilmelerinin sağlanması amacıyla işletmeciler, fatura üst sınır değerine dahil olan ücretler toplamı 100 TL’ye ulaşan abonelerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu değer yanında işletmeci tarafından 100 TL altı ve üstü olacak şekilde sunulacak alternatif değerlerin abone tarafından tercih edilmesi halinde ise bilgilendirme, belirlenen fatura üst sınır değerine ulaşılması halinde yapılacaktır. Ayrıca, söz konusu uygulama ile aboneler güncel fatura tutarlarını, işletmecilerin internet sayfası üzerinden veya mobil işletmecilerin aboneleri olmaları durumunda kısa mesaj ile ücretsiz olarak sorgulayabileceklerdir.

Borç ve alacaklarımın ödenmesi veya iade işlemleri e-devlet kapısı veya işletmecilerin internet sayfası üzerinden yapılabilir mi?

BTK Kurul Kararı ile; abonelerin/tüketicilerin, sadece kimlik bilgilerini kullanarak işletmecilere olan borçlarını veya işletmecilerde olan alacaklarını elektronik ortamda sorgulaması imkanı sağlanmıştır. Ayrıca abonelere/tüketicilere e-devlet kapısı veya işletmecilerin internet sayfası üzerinden sorgulama sonucu öğrenilen borçların kredi kartı ile ödenmesi veya tüketici alacaklarının iadesi işlemlerinin de internet üzerinden yapılabilmesi hizmetini sunmaları için işletmecilere yükümlülük getirilmiştir. Anılan düzenleme ile internet üzerinden işletmeciler nezdindeki borçlarınızı kolayca ödeme veya varsa alacaklarınızı internet üzerinden kolay bir şekilde geri alabilmeniz mümkündür.

Bu kapsamda; tüketiciler/aboneler iki kanaldan borç ödeme ve alacak iade hizmetini kullanma imkânına sahip olacaklardır. Söz konusu yöntemlerden birincisinde tüketiciler/aboneler işletmecilere ait internet sayfası üzerinden borçlarını kredi kartı ile ödeme ve alacakları için 01/01/2016 tarihinden itibaren iade başvurusu yapma hizmetinden yararlanabileceklerdir.

İkinci yöntemde ise toplam 200.000 (ikiyüzbin) ve daha fazla abonesi olan işletmeciler, e-devlet kapısı üzerinden yapılan sorgulama sonucunda öğrenilen borç ve/veya alacak bilgilerinde tüketicilerin borç miktarı ya da telefon/abone numarası benzeri verileri girmelerini gerektirmeden kolayca borç ödeme ve alacak iadesi için başvuru hizmetini sunmakla yükümlüdürler. 

Numaramı değiştirmeden hizmet aldığım işletmeciyi değiştirebilir miyim?

Abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirebilmesi için, öncelikle abonesi olmak istediği yeni işletmeciye numara taşıma talebinde bulunması gerekmektedir. 


Abone başvurusunda, taşınacak numarayı, kimliğini ispatlayıcı bilgileri, mevcut durumda hizmet aldığı işletmeci (verici işletmeci) bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını, Numara Taşıma Talep Formu ile birlikte abonesi olmak istediği yeni işletmeciye (alıcı işletmeciye) bildirir ve taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde söz konusu işletmeci ile abonelik sözleşmesi imzalar. Ancak; 

a) Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,

b) Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,

c) Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,

d) Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması,

e) Mobil numara taşınabilirliğinde, devir yoluyla yapılan abonelikler hariç olmak üzere, taşınma talebinde bulunan abonenin numarasının tahsisli olduğu işletmeci ile ilk abonelik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren üç ay geçmemiş olması

durumlarında numarayı taşıma talebi reddedileceğinden, abonenin öncelikle bu hususları dikkate alarak numarasını taşıma talebinde bulunması gerekmektedir. Numara taşıma talebinin uygun olması halinde ise işletmeciler tarafından en geç 4 gün içerisinde taşıma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.nts.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Halka açık rehber ne demektir? Bu rehberlerde yer almamak için ne yapmalıyım?

Halka açık rehberler, abonelerin işletmecilerle yapılan abonelik sözleşmelerindeki “numaram rehberde kaydolsun/yer alsın” şeklindeki tercihleri doğrultusunda oluşturulan rehberlerdir. 

Aboneler, hizmet aldıkları işletmecilerden rehberlerde kayıtlı olup olmadıklarını öğrenebilir, rehberlerdeki kişisel verilerinin düzeltilmesini ve/veya çıkarılmasını talep edebilirler.

İstemediğim veya pazarlama amaçlı gönderilen SMS/MMS’leri nasıl engelleyebilirim?

Abonelik sözleşmelerinde yer alan abone tercihleri arasında “işletmeciden ve/veya diğer firmalardan avantajlı servis ve tarifelerle ilgili kampanya duyuruları gelsin/gelmesin” seçeneği bulunmakta olup, bu doğrultuda sözleşme imzalarken mesaj alıp almama tercihinizi yapabilirsiniz.

Abonesi olduğunuz işletmeci tarafından size gönderilen avantajlı servis ve tarife vb. hususlar ile ilgili reklam amaçlı mesajları almak istemiyorsanız, işletmecinizi arayarak telefonunuzu işletmecinizden gelen mesajlara kapatabilirsiniz.

Bunun yanında, şirketlerin satış temsilcileri tarafından telefon numaranızın istenmesi halinde bu bilgilerin istenme amacını öğrenerek numaranızın reklam, pazarlama mesajları göndermek vb. amaçlar için kullanılmamasını istemeniz ve internet sitelerinde zorunlu olmadıkça telefon numaranızı kullanmamanız da istenmeyen mesajların gönderilmemesi açısından uygun olacaktır.

Engelliler için sunulan hizmetler nelerdir?

Engelli vatandaşlarımızın elektronik haberleşme sektöründeki hizmetlerden azami ölçüde faydalanması ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde engelli bireylerin/tüketicilerin haklarının gözetilerek diğer tüketiciler ile eşit şartlarda hizmet veya ürünlere erişebilmesinin sağlanabilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

 • Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını Braille ya da sesli anons şeklinde talep edebilme hakları bulunmaktadır.
 • Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin talep eden abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • Talep eden abonelere sesli konum bilgisi verilmesi gerekmektedir.
 • Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunulması gerekmektedir.
 • Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulmaktadır.

Ayrıca 03.04.2013 tarihinde alınan Kurul Kararı gereği, engel oranı % 40 ve üzerinde olan vatandaşlarımıza yönelik DSL internet paketi ve Kablo internet paketi için mevcut tarifeler üzerinden % 25 indirim yapılmaktadır.

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

Talebinizi,

 • Abonesi olduğunuz işletmeciye yazılı olarak bildirmek,
 • Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek,
 • Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,

kaydıyla sözleşmenizi istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, fesih talebinin alındığı bilgisini aboneye en geç yirmi dört saat içinde iletmektedir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde aboneye sunulan hizmete ilişkin ücretlendirme durdurulmaktadır. Ücretlendirmenin durdurulması ile birlikte, işletmeci tarafından sunulan hizmet kısıtlanabilmekte veya durdurulabilmektedir.

İşletmeci, abonenin fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde fesih işlemini gerçekleştirmek ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini aboneye bildirmek zorundadır.

Abonenin vefatı halinde iptal nasıl yapılmaktadır?

Abonenin vefatı halinde, aboneliğin sona erdirilmesi taleplerinin işletmeciye iletilmesi gerekmektedir. Bunun için abonelik sözleşmesinin tarafı olan abonenin vefatının ispatı amacıyla iletilecek “ölüm belgesi”nin de hattın kapatılmasını sağlamak için yeterli olacağına karar verilmiş olup, söz konusu belgenin verilmesi akabinde iptal işlemlerinin işletmeciler tarafından yapılması gerekmektedir.