TÜKETİCİLERE HABERLEŞME SEKTÖRÜNDEKİ BAZI İŞLEMLERİNİ İLERİ TARİHLİ OLARAK YAPABİLME İMKÂNI GETİRİLDİ

Kurumumuza ulaşan tüketici şikâyetlerinden, abonelerin imzalamış oldukları taahhütnamelerin veya katılmış oldukları tarife, paket veya kampanyaların bitiş tarihinden önce söz konusu bitiş tarihi itibarı ile değişiklik yapılmasını içeren ileri tarihli işlem başvurularının bu işlemin ancak taahhütnamenin, paket veya kampanyanın bitiş tarihinde veya fatura kesim tarihinde talebin tekrar iletilmesi halinde yapılabileceği bilgisinin abonelere verildiği ve talebin alınmadığı, aboneler tarafından ilgili tarihte talebin iletilmemesi durumunda ise bir sonraki fatura dönemi için fatura çıkarıldığı ve abonelerin mağdur edildiği hususlarında şikâyetlerin arttığının görülmüştür. İlaveten, aboneler tarafından ileri tarihli aboneliğin dondurulması ve nakil başvurularının da yapılabilmesi yönünde talepler Kurumumuza iletilmiştir.

 

Çağın gereklerine uygun olarak tüketicilerin bazı işlemlerinin kendilerinin talep ettiği tarihte gerçekleştirilmesine imkan tanınması ve olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemelere İlişkin Usul ve Esaslar” Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurul’unun 03/08/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/357 sayılı  Kararı ile onaylanmıştır.

 

Söz konusu düzenleme ile aboneler Usul ve Esaslar’da yer alan yöntemlerden yapmak istedikleri talebin niteliğine uygun olan birisi ile;

  • Aboneliğin dondurulması,
  • Nakil,
  • Tarife, paket veya kampanya aktivasyonu,
  • Tarife, paket veya kampanya deaktivasyonu