SOSYAL AÇIDAN DESTEKLENMESİ GEREKEN KESİMLERE YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


Ülkemizin Bilgi Toplumuna dönüşüm hedefi açısından, sayısal bölünmenin en bariz şekilde görüldüğü grup olan engelli vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerine erişilebilirlik kapasitelerinin artırılmasının, e-dönüşüm sürecine sağlayacağı katkının önemi değerlendirilerek BTK bünyesinde 2011 yılından itibaren “Engelsiz Erişim” yaklaşımı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli kullanıcıların elektronik haberleşme sektöründeki hizmetlerden azami ölçüde faydalanabilmeleri ve söz konusu kesime hizmet ve/veya ürünlere erişilebilirlikte kolaylık ve avantajlar sağlanması amacıyla bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda alınan Kurul Kararları ile ilgili işletmecilere belirli yükümlülükler getirilmiştir.

2018 yılı itibariyle; yukarıda belirtilen çalışmaları ve sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimler için yeni tedbirler ve avantajlar içeren “Sosyal Açıdan Desteklenmesi Gereken Kesimlere Yönelik Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanmış ve 21 Haziran 2018 tarihli Kurul Kararı ile yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Karar gereğince;

  • Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için diğer abonelere uygulanan fiyatlar üzerinden asgari %25 oranında ek indirim uygulanması,
  • Görüntülü ve Yazılı iletişim Merkezlerinin hizmete sunulması ile işitme ve konuşma engelli bireylerin işaret dili bilen bir tercüman aracılığı ile çağrı merkezlerinden faydalanması ve yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alabilmesi,
  • Engelli abonelerin çağrı merkezine yaptıkları aramalarda öncelikli hizmet alabilmesi,
  • Operatörlerin erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilere ilişkin bilgileri yayımlaması sonucunda abone merkezlerinde karşılaşılan erişilebilirlik ile ilgili sorunlara çözüm getirilmesi,
  • Akıllı telefon uygulamalarında engellilerin ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınması

gibi muhtelif avantaj ve kolaylıklar hayata geçirilmiştir.

İlgili Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.