PAKET KULLANIM BİLGİLENDİRMELERİ

Operatörler tarafından “paket”, “tarife” ve benzeri isimler ile sunulan ve abonelere belirli bir miktarda kullanım hakkı (Örneğin 1GB aylık paket, haftalık 500 DK konuşma paketi veya aylık 1.000 SMS paketi gibi) tanıyan hizmetlerdir.

Konu ile ilgili hususları açıklığa kavuşturan bir broşür yayınlandı.


Paket Kullanim Bilgilendirmeleri