POSTA GÖNDERİLERİNE İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan terör olayları ile birlikte bazı suç unsurlarının kargo yoluyla naklinin gerçekleştirildiğinin gözlemlenmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz temsilcileri ve posta sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda, kanunlara aykırı olarak posta yoluyla gönderilmesi yasak olan maddelerin gönderilmesinin engellenmesi amacıyla şirketler tarafından alınan ve alınması gereken tedbirlere yönelik düzenleme hazırlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile temel olarak;

  • Posta gönderilerinin kabulü ve teslimi aşamasında gönderici ve alıcıya ait bilgiler ile gönderinin cinsine ilişkin bilgilerin gönderici ve alıcı tarafından kimlik ibraz edilmek suretiyle sağlanması ve kimlik ibraz etmeyen vatandaşlarımızın posta hizmeti sağlayan şirketlerimiz tarafından gönderilerinin kabul veya teslim edilmemesi,
  • Haberleşme gönderileri hariç diğer bireysel gönderilerin gönderici huzurunda kontrol edilerek kabul edilmesi, haberleşme gönderilerine yönelik bir kontrolün yapılmaması,
  • Kullanıcıların hizmet sağlayıcıları hakkında bilgi sahibi olabilmesini teminen posta hizmetinde kullanılan araçlarda, işyerlerinde veya personelde hizmet sağlayıcının markası veya logosu gibi hizmet sağlayıcıyı tanıtıcı işaretlere yer verilmesi,
  • Posta kabul merkezlerinde kamera sisteminin kurularak, taşınması yasak madde göndermek isteyenlerin engellenmesi,
  • hususları ele alınmaktadır.
  • Yapılan bu düzenleme ile hem kamu kurumlarımızın güvenlikle ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hem de vatandaşlarımızın posta koli veya kargolarını daha güvenli bir şekilde gönderebilmeleri veya teslim alabilmeleri hedeflenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye erişmek için tıklayınız.