KULLANIM MİKTARI SINIRLI HİZMETLER İLE FATURA ÜST SINIR UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkânının sağlanması ile abone bilgilendirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 10/08/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/363 sayılı Karar ile “Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınır Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” onaylanmıştır. Söz konusu usul ve esaslar 01/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenlemede temel olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

 • İşletmecilerin, yurt içindeki kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile asgari olarak uluslararası veri dolaşımı kapsamındaki kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım limitinin %80’ine ve %100’üne ulaşılması halinde abonelerini bilgilendirmesi,
 • Kullanım miktarı sınırlı hizmetler kapsamında kullanılan ve kalan miktarların işletmecilerin internet sitesi üzerinden ücretsiz sorgulanabilmesi, 
 • İşletmecilerin, fatura üst sınır değerine dahil olan ücretlerin toplamı 100 TL’ye ulaşan abonelerini bilgilendirmesi,
 • İşletmeciler tarafından fatura üst sınır değeri için 100 TL altı ve üstü olacak şekilde alternatifler sunulması,
 • Fatura üst sınır değeri uygulaması kapsamında güncel fatura tutarlarının işletmecilerin internet sitesi üzerinden ücretsiz sorgulanabilmesi, 
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri ile ilgili, paket aşımı ve/veya paket dışı veri kullanım ücretleri toplamı 100 TL’ye ulaştığında aboneye bilgi mesajı gönderilmesi,
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri kapsamında aboneye gönderilen bilgilendirme mesajında; aksi yönde talepleri olmaması halinde ücret 250 TL’ye ulaştığında hizmetin durdurulacağı hususuna yer verilmesi,
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri kapsamında hizmetin durdurulacağı sınır olan 250 TL yerine, 250 TL’nin altı ve üstü olacak şekilde işletmeciler tarafından alternatifler sunulması,
 • Uluslararası veri dolaşım hizmetleri kapsamındaki ücretler toplamı 250 TL’ye (veya abonenin seçtiği alternatif değere) ulaştığında, aboneye tekrar bilgi verilerek hizmetin durdurulması, yapılacak bilgilendirmede hizmetin nasıl tekrar açılacağı hususuna yer verilmesi,
 • Abonelerin kullanım miktarı sınırlı hizmetler veya fatura üst sınırı uygulaması kapsamında eksik veya geç bilgilendirilmesi, ya da bilgilendirilmemesi halinde abonenin sorumlu tutulmaması,
 • Bilgilendirmenin SMS ile yapılması, ancak bazı şartlarda uyarı görseli, e-posta, akıllı çubuk, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle de yapılabilmesi,
 • İşletmecilerin gerçek zamanlı ücretlendirme sistemi kurması.

Söz konusu Kurul Kararına erişmek için tıklayınız.