ADİL KULLANIM NOKTASI (AKN)

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte internete bağlanan akıllı cihazların sayısı (Tablet, Telefon, HD-4K TV vs.) ve bu cihazlar üzerinden erişilen veri miktarı artmış olup, söz konusu artışın doğal sonucu olarak bu içeriklere ulaşmada hız çok önemli bir parametre haline gelmiştir.


Diğer taraftan işletmeciler “limitsiz” ​veya “sınırsız” şeklinde tanıtarak sundukları bazı tarife veya paketlerde; şebekenin etkin şekilde yönetimi, şebekeye bağlı kullanıcıların birbirlerinin erişim hızlarını olumsuz etkilememeleri, bir abonelik bağlantısı üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet sunularak hizmetin suiistimal edilmesinin engellenmesi veya maliyetleri düşürme ve benzeri amaçlarla, bir abonenin internet veri kullanım miktarının belirli bir orana ulaşması sonrasında abonenin internet erişim hızının indirme (download) yönünde yeni fatura dönemine girilene kadar ya da paketin geçerli olduğu sürenin sonuna kadar azami olarak belirli bir erişim hızına düşürülmesi şeklindeki Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulamaya başvurabilmektedirler. Ancak son kullanıcıların hıza olan taleplerinin artması ve belli ölçüde erişim hızlarında yaşanan olumlu gelişmelere mukabil günümüzde sıklıkla kullanılan AKN uygulamalarının bu erişim hızlarındaki artışa uyum sağlayamadığı anlaşılmaktadır.


Bununla birlikte, son yıllarda giderek artan veri trafik hacmi, internette yer alan içeriğin niteliğinin değişerek yüksek veri tüketimine sebep olan video içeriklerinin artış gösteriyor olması, akıllı cihazların yaygınlaşmasının da etkisiyle kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler sonucunda AKN sonrası daha yüksek internet erişim hızlarına ve kullanım kotalarına ihtiyaç duyulmakta ve “limitsiz/sınırsız” ibareleri ile satılan paketlerin AKN’li olmasının yanıltıcı görülmesine ilişkin Kurumumuza ve çeşitli mecralara tüketici şikâyetlerinin iletildiği görülmektedir. Bu çerçevede, Kurumumuzca AKN uygulamaları konusunda yapılan çalışmaların neticesinde alınan 09.09.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/393 sayılı Kurul Kararı ile konuya ilişkin kamuoyu görüşleri alınmış, diğer ülke uygulamaları incelenmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.


Gelinen süreçte, 27.12.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/518 sayılı Kurul Kararı ile konuya ilişkin düzenleme hayata geçirilmiştir.


AKN konusunda yapılan basın açıklamasına erişmek için tıklayınız.