Yurtdışı Telefon Kullanımlarınızda Fatura Şokları İle Karşılaşmamanız İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vatandaşlarımızın yurt dışı telefon kullanımları nedeniyle yaşadıkları fatura şokları, fatura şikâyetlerinde önemli bir yeri oluşturmaktadır. Özellikle yurt dışında veri ücretlerinin yüksek olması, vatandaşlarımızın fatura şokları ile karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak öncelikle;

Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınırı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. 1 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu mevzuat ile;

Uluslararası veri dolaşım hizmetine ilişkin, paket aşımı ve/veya paket dışı veri kullanım ücretleri toplamının vergiler dâhil;

100 TL’ye ulaşması halinde; aboneler ulaşılan değer bilgisi ve aksi yönde talepleri olmaması halinde ücretin 250 TL’ye veya işletmeciler tarafından 250 TL’nin altı ve üstü olacak şekilde sunulacak alternatif değerlerden abonenin tercih ettiği değere ulaşması durumunda veri hizmetinin durdurulacağı hakkında bilgilendirilir.

250 TL’ye veya işletmecilerin alternatif olarak sunduğu değerlerden abonenin tercih ettiği değere ulaşması halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan bilgilendirmeyi müteakip veri hizmetinin devam etmesini talep etmeyen abonelerin veri hizmeti durdurulur ve aboneler ulaşılan değer bilgisi, veri hizmetinin durdurulduğu ve durdurulan hizmetin başlatılması için yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirilir.

Aboneler uluslararası veri dolaşım hizmetinin durdurulmamasını veya durdurulan hizmetin başlatılmasını her zaman talep edebilirler.

Bununla birlikte, vatandaşlarımızın yurtdışında telefon kullanımları nedeniyle fatura şoku ile karşılaşmaması için;

• Yurtdışında internet kullanımınızdan kaynaklanan veya telefonunuza kayıtlı programların güncellenmesi gibi nedenlerden doğabilecek yüksek veri kullanımının oluşmaması için telefonunuzun ayarlar menüsünden veri alış verişinin açık olup olmadığını kontrol ediniz, 

• İşletmeciniz tarafından size gönderilen kısa mesajda yer alan tarife bilgilendirmesini dikkatlice okuyunuz,

• İşletmecinizin yurtdışında geçerli tarifeleri hakkında bilgi edinerek, size en uygun yurtdışı tarife/pakete kaydolmanızın size büyük avantajlar sağlayacağını unutmayınız,

• Kaydolduğunuz tarife/pakete ilişkin kullanımlarınızı gözden geçirerek kontrol ediniz,

• İşletmeciniz tarafından belirtilmediği müddetçe yurtiçindeki paketlerin yurtdışında geçerli olmadığını unutmayınız.

• Yurtdışındayken, arama yapmanızın yanında aranıldığınızda da ücretlendirileceğinizi unutmayınız.

Yurtdışı telefon kullanımlarınızda fatura şokları ile karşılaşmamanız amacıyla hazırlanan bilgilendirme broşürü için TIKLAYINIZ.