TÜKETİCİLERE HABERLEŞME SEKTÖRÜNDEKİ BAZI İŞLEMLERİNİ İLERİ TARİHLİ OLARAK YAPABİLME İMKÂNI GETİRİLDİ

-

9.1.2017

Kurumumuza ulaşan tüketici şikâyetlerinden, abonelerin imzalamış oldukları taahhütnamelerin veya katılmış oldukları tarife, paket veya kampanyaların bitiş tarihinden önce söz konusu bitiş tarihi itibarı ile değişiklik yapılmasını içeren ileri tarihli işlem başvurularının bu işlemin ancak taahhütnamenin, paket veya kampanyanın bitiş tarihinde veya fatura kesim tarihinde talebin tekrar iletilmesi halinde yapılabileceği bilgisinin abonelere verildiği ve talebin alınmadığı, aboneler tarafından ilgili tarihte talebin iletilmemesi durumunda ise bir sonraki fatura dönemi için fatura çıkarıldığı ve abonelerin mağdur edildiği hususlarında şikâyetlerin arttığının görülmüştür. İlaveten, aboneler tarafından ileri tarihli aboneliğin dondurulması ve nakil başvurularının da yapılabilmesi yönünde talepler Kurumumuza iletilmiştir.

 

Çağın gereklerine uygun olarak tüketicilerin bazı işlemlerinin kendilerinin talep ettiği tarihte gerçekleştirilmesine imkan tanınması ve olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemelere İlişkin Usul ve Esaslar” Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurul’unun 03/08/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/357 sayılı  Kararı ile onaylanmıştır.

 

Söz konusu düzenleme ile aboneler Usul ve Esaslar’da yer alan yöntemlerden yapmak istedikleri talebin niteliğine uygun olan birisi ile;

  • Aboneliğin dondurulması,
  • Nakil,
  • Tarife, paket veya kampanya aktivasyonu,
  • Tarife, paket veya kampanya deaktivasyonu
işlemleri için ileri tarihli işlem taleplerini işletmecilere iletme imkanına kavuşmuşlardır. Aboneler, ileri tarihli işlem taleplerini, talebin işletmeciye iletilme tarihinden itibaren en fazla 60 gün sonrası için yapabileceklerdir. İleri tarihli işlemlerin kullanımı için yükümlü işletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak 01/04/2017 tarihinden itibaren söz konusu hizmeti abonelerine sunmaya başlayacaklardır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır