MOBİL HATLARDA İNTERNET HİZMETİNİN ABONE ONAYI İLE SUNULABİLMESİ

İnternet paketi olmayan akıllı telefon kullanıcıları tarafından faturalarında istek dışı internet kullanımı ücretlendirmesi olduğu ve hatlarının internet kullanımına kapatılması taleplerinin karşılanmasında mağduriyetler yaşandığı yönünde Kurumumuza ulaşan şikayetler kapsamında Kurumumuzca düzenleme çalışması yapılmıştır. Çalışma neticesinde mobil telekomünikasyon hizmetlerinde hatların veri hizmetlerine açılmasının abone onayına bağlanmasının tüketiciler açısından fayda arz edeceği değerlendirilmiş olup, bu kapsamda 19/11/2015 tarihli ve 2015/DK-THD/510 sayılı Kurul Kararı ile aşağıdaki hususlarda işletmecilere yükümlülükler getirilmiştir:

  • Mobil işletmecilerin, internet paketi bulunmayan aboneler (paketi olup biten aboneler hariç, işletmeci tarafından ücretsiz internet paketi tanımlanan aboneler dahil olmak üzere) internete girmek istediklerinde; internete bağlanmak üzere oldukları, internete açma/kapama yöntemleri ve bağlantının sağlanması halinde yansıtılacak ücret ile bağlantının verilecek onay doğrultusunda olacağı hususunda (SMS vb. yöntemlerle) aboneleri bilgilendirebilecekleri,
  • Bilgilendirmeyi müteakip abonenin onay vermesi durumunda ücretlendirmenin başlaması ve bu süreçte alınan onayın hat internete kapatılmadığı müddetçe geçerli olması,
  • İnternet hizmetlerinin online işlemler, müşteri hizmetleri, bayiler aracılığıyla ve SMS ile açılıp/kapatılabilmesi.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 01/04/2016 olarak belirlenmiştir.