KATMA DEĞERLİ ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

-

9.1.2017

Son zamanlarda, internette gezinirken herhangi bir sayfanın tıklanması veya reklam sayfasının kapatılması gibi işlemler sonucunda istemedikleri hizmetlere abone yapıldıkları ve bu hizmetler için faturalarına yüksek tutarlar yansıtıldığı yönündeki tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi sonucu; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 21/12/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/496 sayılı karar ile “Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumunda Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar” onaylanmıştır.

Söz konusu usul ve esaslar 30/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenlemede temel olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

 • Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine abonelik veya tekil içerik satın almada, tüm süreçlerde şeffaflığın sağlaması, abonenin hizmet koşulları ve ücretler konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi, satın alma iradesinin ispatlanabilir şekilde verebilmesine imkan sağlanmıştır.
 • İnternet üzerinden gerçekleşen satın alma işlemlerinde, ilgili reklam/tanıtım sayfasını kapatırken gerçekleşen istek dışı aboneliklerin engellenmesi için işletmecilere yükümlülükler getirilmiştir.
 • İstek dışı abonelik olması durumunda, bu konudaki şikayetlerin, abone olunan işletmeci tarafından çözüme kavuşturulması, üçüncü taraflara yönlendirilmemesi için kurallar belirlenmiştir.
 • Hizmetin alınması öncesinde ücret ve hizmet koşulları gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve abone tarafından onay verildiğinin ispatlanması hususlarında, sorumluluğun işletmecide olduğu hususuna açıklık getirilmiş olup, belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmeyen aboneliklerde aboneye iade yapılması hüküm altına alınmıştır.
 • Çağrı merkezinin aranması veya işletmeciye yazılı başvuru yapılarak hatların mobil ödemeye veya katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine kapatılabilmesi hususu düzenlenmiştir.
 • Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri, internet, mobil internet/WAP, SMS veya arama/aranma yöntemleri bazında, satın alma ve iptal süreçleri detaylı olarak belirlenmiştir.

İnternet üzerinden katma değerli elektronik haberleşme hizmeti alım süreci:

 • Hizmete ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı internet sayfasında hizmetin adı, koşulları ve hizmet karşılığında alınacak ücret bilgisi ile birlikte, hizmete abone olunması veya tekil içerik satın alınmak istenmesi durumunda mobil telefon numarasını gireceği bir alan yer alacak.  
 • İşletmeci tarafından abonenin telefon numarasına hizmete ilişkin ücret bilgisi ile birlikte satın alma işleminde kullanılmak üzere şifre bilgisi gönderilecek.
 • Abone, kendisine gönderilen şifreyi internet sayfasında ilgili kısma girecek ve şifrenin doğrulanması halinde hizmet satın alınmış olacak.
Alternatif olarak, mobil telefon işletmecileri dışındaki işletmecilerde ise, WAP üzerinden satın alınan hizmetlerde olduğu gibi daha önceden oluşturulmuş şifre kullanılarak da satın alma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Mobil internet/WAP üzerinden katma değerli elektronik haberleşme hizmeti alım süreci: 

 • Hizmete ilişkin bilgilerin ve ücret bilgisinin yer aldığı mobil internet/WAP sayfasında, abonenin hizmeti satın almak istediğine dair “ONAY” kutucuğu tıklanacak. 
 • Abonenin işletmecisi üzerinden önceden oluşturduğu şifre ilgili kısma girilecek ve şifrenin işletmeci tarafından doğrulanması halinde hizmet satın alınmış olacak.

Alternatif olarak, ilgili sayfaya telefon numarasının yazılması ve telefon numarasına gönderilecek olan SMS’te yer alan şifrenin mobil internet/WAP sayfasında ilgili kısma girilmesi yolu ile de hizmet alınabilecek.

SMS yöntemi ile hizmet alım süreci:

 • SMS göndererek tekil içerik satın alınabilmesi için abone anahtar kelimeyi yazarak işletmecinin belirlediği numaraya SMS gönderecek ve hizmet satın alınmış olacak. 
 • SMS ile satın alınmak istenen hizmet abonelik içeriyorsa, abonenin göndereceği ilk SMS sonrasında aboneye ikinci bir SMS ile abonelik yapılacağı bilgisi iletilerek aboneden ikinci bir onay istenecek. Abone ikinci SMS’i onaylanırsa abonelik işlemi gerçekleşmiş olacak. 

Arama yöntemi ile hizmet alma süreci:

Arama yönteminde ise, hizmetin koşulları ve ücret bilgisi, ücretlendirmenin nasıl başlayacağı bilgisi abone hizmeti almadan önce ücretsiz bir anons ile verildikten sonra ve abone onay verirse veya sinyal sesini beklerse hizmet alacak. Abonenin talep etmesi halinde bu anons ücretsiz olarak tekrar dinlenebilecek.

Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin iptal sürecinin ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi düzenlenmiştir;

 • Aboneler, katma değerli elektronik haberleşme hizmeti için yapılmış olan aboneliğini sona erdirmek istediklerinde, bu talepleri mobil telefon işletmecilerce asgari SMS ile olmak üzere, tüm işletmeciler tarafından ücretsiz ve basit bir yöntemle gerçekleştirilmesi,
 • İptal talebinin iletilmesi durumunda, alınan talebi takip eden ilk yenilenme döneminden önce ücretlendirme durdurularak iptal işleminin gerçekleştirilmesi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
Telefon: (312) 294 72 00 | Faks: (312) 294 71 45
© 2018 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır